Home » Automated » 【Youtube 重温】 歌舞昇平慶國慶,沉怨不雪悼南丫 【陳士齊(齋Sir) 】 昨天十月一日國慶也同時是南丫海難5周年,女長毛雷玉蓮與梁金成帶同祭祀物品到中環碼頭悼念死難者,約有30市民參與悼念默哀,希望政府全面公開調查報告。祭祀物品當中包括39份麵包獻給死者,之後再向海撒溪錢及燒冥鏹。 陳士齊(齋sir)也有到場參與,表示十月一日是最適合參與南丫海難悼念,因為沉怨不雪,事至今天,五周年,仍未查出事故原因,亦沒有公開調查委員會出報告要求怎去改善或保障香港未來海上安全。訪問其間另一邊廂國慶煙火開始,齋sir氣忿天空上歌舞昇平,對地下沉怨不雪。齋sir又認為香港應該有大學畢業資格為海員,才有水準去處理海難。而市民要求取消國慶煙火,齋sir同意並指出煙火釋放大量二噁英對身體帶來非常大傷害。 記者: Ching https://youtu.be/L4_hfPAtDhE

【Youtube 重温】 歌舞昇平慶國慶,沉怨不雪悼南丫 【陳士齊(齋Sir) 】 昨天十月一日國慶也同時是南丫海難5周年,女長毛雷玉蓮與梁金成帶同祭祀物品到中環碼頭悼念死難者,約有30市民參與悼念默哀,希望政府全面公開調查報告。祭祀物品當中包括39份麵包獻給死者,之後再向海撒溪錢及燒冥鏹。 陳士齊(齋sir)也有到場參與,表示十月一日是最適合參與南丫海難悼念,因為沉怨不雪,事至今天,五周年,仍未查出事故原因,亦沒有公開調查委員會出報告要求怎去改善或保障香港未來海上安全。訪問其間另一邊廂國慶煙火開始,齋sir氣忿天空上歌舞昇平,對地下沉怨不雪。齋sir又認為香港應該有大學畢業資格為海員,才有水準去處理海難。而市民要求取消國慶煙火,齋sir同意並指出煙火釋放大量二噁英對身體帶來非常大傷害。 記者: Ching https://youtu.be/L4_hfPAtDhE

01OCT2017陳士齊(齋Sir)指南丫海難為沉寃不雪
本片版權為SocREC社會記錄協會擁有,傳媒借用請標註出處.
More info @ https://youtu.be/L4_hfPAtDhE
Automated post from SocREC 社會記錄頻道 – http://ift.tt/1ChuzW6
October 02, 2017 at 10:30AM

Comments

comments