Home » 讀者投稿 » 25SEP2014 其實罷課,唔會令你學唔到嘢。

25SEP2014 其實罷課,唔會令你學唔到嘢。

大量書籍供罷課同學借閱

作者:林非
圖片:Frankie Yeung

我唔知啲人點睇罷課,準確啲講,係唔知啲人點睇「罷課對學習嘅影響」。

我唔覺得罷課會影響學業,莫講話罷一星期,就算罷一個月,罷一個學期甚至罷一年,你會唔會因此變成弱智?我唔覺得會。追唔上?咪追返囉。講真,你有心追,可以用三到四份一時間追返晒啲嘢。讀會考高考都係咁之嘛,你用幾個月(一個到三個月不等)去追返兩年嘅嘢,咪一樣過到關。

咁你如果話:而大家求學不是求分數,係追求知識!終身學習!就更簡單,罷課對你終生學習嘅負面影響,係零,甚至你罷課去睇吓實際發生乜事,實際由現實生活吸收知識,學到嘅嘢可能比你喺「困住個人,但困唔住個心」嘅班房學到更多。

以我自己為例,我中六幾乎係無上過堂,開學就搞學生會,之後朗誦節,朗誦節完咗都聖誕新年,傳統上聖誕新年中間果段日子,都係有返學等如無返學嫁啦。之後農曆年後就音樂節咯,一路到復活節假都無上過堂。個身會唔會穿幾個窿?唔會噃。咁你話而家係咪好搵到食?咁當然又唔係,但未至於世界末日囉。

所以我難免會覺得大家唔使太過緊張,為一個崇高而且關乎整體社會長遠福祉嘅理由而罷課,我認為係十分應當,本身唔需用「罷課不罷學」來塞住呢班人嘅口誅筆伐。不過我都明白,近年來社會對後生仔嘅打壓同迫害係越來越強,一有機會就會搵位入,用呢個理由亦係可理解之事。

今日呢個環境,其實唔應該係要學生放棄佢哋寶貴嘅青春出來罷課,出來爭普選嫁,少年人係應該玩多啲,認識多啲,培養佢哋嘅好奇心,追下女仔識下男仔拖下手仔,踢下波唱下歌,而唔係去政總爭取一公義嫁。而家大人就一律認命咩都唔做,仲反過來話學生荒廢學業,真係呢幾年嘅打壓後生仔思維上晒腦中晒毒喇。好多老人家好中意懷緬佢哋大學,嘩點樣認中關社,點樣走晒堂去玩去搞活動,而家反過來又要今日學生認命?其實會唔會無恥咗少少?

我只係想講,其實罷課,唔會令你學唔到嘢,唔會令你少忽肉。唔帶個心返學,寒窗苦讀三十年都無用,咁解啫。

編按:本文由作者林非編改其Facebook Status後再交予SocREC發佈。

Comments

comments